GDPR

Retningslinjer for behandling af personoplysninger for kunder i forbindelse med opfyldelse af aftale hos

Frifelt El A/S, Nørbyvænget 1, 6780 Skærbæk, CVR. nr. 27923275.

Som følge af din aftale med Frifelt El A/S accepterer du denne privatlivspolitik.

Indhold:

  1. Generelt
  2. Personoplysninger

2.1 Hvad er personoplysninger?

2.2 Hvor længe opbevarer vi personoplysninger?

2.3 Hvad bruger vi personoplysninger til?

2.4 Hvordan beskytter vi dine personoplysninger?

2.5 Retten til adgang til dine personoplysninger

2.6 Retten til berigtigelse af dine personoplysninger

2.7 Retten til sletning af dine personoplysninger

2.8 Kan vi ændre behandlingen af personoplysninger?

  1. Kontakt

1.Generelt

Gennem din aftale med Frifelt El A/S indsamles der personoplysninger om dig.

Disse retningslinjer er udarbejdet ud fra EU’s Databeskyttelsesforordning, som får virkning i Danmark fra 25. maj 2018, samt den nye danske databeskyttelseslov, der supplerer reglerne i databeskyttelsesforordningen og den nuværende persondatalov (samlet ”gældende lovgivning”).

Nedenfor kan du læse om de informationer, der indsamles, herunder hvordan oplysningerne behandles, hvad de bruges til, hvem der har adgang til oplysningerne, og hvem du kan kontakte, hvis du har spørgsmål eller indsigelser vedrørende de indsamlede oplysninger.

2.Personoplysninger 

2.1 Hvad er personoplysninger?

Frifelt El A/S beder om dine almindelige kontaktoplysninger, når du indgår aftale med Frifelt El A/S. Det er primært oplysninger som navn, adresse, postnummer, telefon- og mobiltelefonnummer, e-mail mv. Oplysninger vedrørende aktie- og eller anpartsselskabers navn, adresse mv. vedrører ikke en fysisk person og er derfor ikke omfattet af persondataforordningen.

De personoplysninger, som vi indsamler, bruges til at identificere dig som kunde samt levere de services, du har købt af os.

De personoplysninger, som vi indsamler i forbindelse med opfyldelsen af aftalen, vil blive opbevaret i vores IT-system og/eller i et fysisk register.

2.2 Hvor længe opbevarer vi personoplysninger?

Opbevaring af personoplysninger afhænger af, hvor længe din aftale med Frifelt El A/S består.

Når du køber en service hos Frifelt El A/S, har vi brug for dine personoplysninger som dokumentation, indtil servicen er betalt og leveret, en eventuel fortrydelsesfrist er udløbet, og fristen for betalinger er udløbet.

Under det løbende aftaleforhold opbevares de oplysninger, vi har indsamlet på dig i vores IT-system, hvorefter personoplysningerne arkiveres.

Dine personoplysninger vil som udgangspunkt efter gældende regler blive opbevaret hos Frifelt El A/S i en periode på 5 år fra udgangen af det regnskabsår, materialet vedrører. Hvis aftalen med dig f.eks. er ophørt november 2017 og regnskabsåret følger kalenderåret, er vi efter gældende regler forpligtet til at opbevare oplysningerne indtil tidligst udgangen af 2022. Når personoplysningerne ikke længere er relevante, og vi ikke er forpligtet til at opbevare dem, vil alle personoplysninger vedrørende dig blive slettet.

2.3 Hvad bruger vi personoplysninger til?

De personoplysninger, vi indsamler om dig i forbindelse med opfyldelse af vores aftale, bruges først og fremmest til almindelig kundeadministration, herunder eksempelvis til opfyldelse af den aftale, du har indgået med Frifelt El A/S og fremsendelse af faktura.

Oplysningerne vil som udgangspunkt ikke blive videregivet til tredjepart. Imidlertid kan dine almindelige kontaktoplysninger videregives til vores samarbejdspartnere, såfremt vi har brug for deres hjælp til opfyldelsen af aftalen.

Derudover kan vi behandle dine oplysninger, hvis behandlingen er nødvendig for, at Frifelt El A/S (eller tredjemand) kan forfølge en legitim interesse, medmindre hensynet til dig går forud herfor. [Det kan f.eks., være i forbindelse med bestilling af service hos vores samarbejdspartnere].

Anden videregivelse tillades kun, såfremt gældende lovgivning undtagelsesvis tillader videregivelse af personoplysninger.

2.4 Beskyttelse af personoplysninger

Ifølge gældende lovgivning skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Vi gemmer de personlige oplysninger, du afgiver, i Frifelt El A/S´s IT-system.

Vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at afgøre, om vores behandling af personoplysninger håndteres forsvarligt og under hensyntagen til dine rettigheder som kunde.

2.5 Retten til adgang til dine personoplysninger

Du har som kunde hos Frifelt El A/S ret til at få Frifelt El A/S bekræftelse på, om personoplysninger vedrørende dig selv behandles og i givet fald adgang til personoplysningerne.

Du er tillige berettiget til at anmode om og modtage personoplysninger om dig selv, som du har afgivet til Frifelt El A/S (dataportabilitet). Du er desuden berettiget til at gøre indsigelse mod behandling af dine personoplysninger.

2.6 Retten til berigtigelse af dine personoplysninger

Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget af Frifelt El A/S uden unødig forsinkelse.

2.7 Retten til sletning af dine personoplysninger

Du har ret til at få personoplysninger om dig selv slettet af Frifelt El A/S uden unødig forsinkelse, hvis Frifelt El A/S ikke fortsat har en legitim interesse i at opbevare dine personoplysninger.

Bemærk venligst, at såfremt Frifelt El A/S i henhold til gældende lovgivning er forpligtet til at opbevare oplysningerne, kan du ikke kræve, at dine personoplysninger slettes.

 2.8 Kan vi ændre behandlingen af personoplysninger?

Vi forbeholder os ret til at opdatere og ændre nærværende retningslinjer for behandling af personoplysninger. Ændres retningslinjerne, rettes datoen for ”sidst opdateret” nederst på siden. Disse retningslinjer bliver evalueret og om nødvendigt revideret en gang årlig.

3.Kontakt

Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som er registreret om dig hos Frifelt El A/S, skal du rette henvendelse til selskabet på e-mail kontor@frifelt-el.dk eller på telefon +45 73 750 750

Er der registreret forkerte data, eller har du andre indsigelser, skal du rette henvendelse samme sted. Du har mulighed for at få indsigt i, hvilke informationer der er registreret om dig.

Hvis du ønsker at klage over Frifelt El A/S behandling af dine personoplysninger kan dette ske til Datatilsynet:

Datatilsynet

Borgergade 28, 5

1300 København K

Telefon: 33 19 32 00

E-mail: dt@datatilsynet.dk

Home GDPR
website af Pro-IT
© Frifelt-El 2017